Vacatures

3 september 2015

Voor de verfilming van Repelsteeltje zijn wij nog op zoek naar enthousiaste mensen die ons kunnen en willen helpen.

MEDEWERKER INTERNE DIENST:
Verrichten van uitvoerende werkzaamheden
- Verricht schoonmaakwerkzaamheden in de ruimtes.
- Verricht kleine onderhoudswerkzaamheden.
- Verricht barwerkzaamheden.
- Brengt koffie en thee rond en zorgt dat andere dranken voorhanden zijn, vult zo nodig voorraad aan.
- Assisteert bij het verzorgen van de lunch en het diner

GRIME ONTWERPER:
Verrichten van artistieke werkzaamheden
- Ontwikkelt scènebeelden/ ontwerpen in nauwe samenwerking met de regisseur en overige ontwerpers.
- Maakt samen met de regisseur en/ of productieleider de planning waarbinnen onderdelen gerealiseerd worden.
- Overlegt met de productieleiding en technische afdeling over de technische realisatie van het ontwerp.
- Maakt, indien nodig, tekeningen, foto’s, maquettes ten einde ontwerpen te verduidelijken.
- Is op de hoogte van de eigenschappen van de gebruikte materialen en zet deze op verantwoorde wijze in.
- Bewaakt de kosten gegeven het beschikbare budget.
- Is actief betrokken bij het opstellen van de productie risico-inventarisatie en – evaluatie.
- Geeft leiding aan assistent-ontwerpers.

HOOFD GRIME:
Leiding geven.
- Is verantwoordelijk voor de productie, aansturing, het budgetbeheer en de bedrijfsvoering van het grime-atelier met meerdere medewerkers.
- Legt verantwoording af aan de directie door middel van rapportages en productieverslagen.
- Organiseert de werkzaamheden, is verantwoordelijk voor een goede formatie, organisatie en taakverdeling, het opstellen en realiseren van werkplannen, een goede vakinhoudelijke uitvoering (kwaliteit en kwantiteit) en het bewaken van de voortgang.
- Draagt zorg voor het welzijn, de vakinhoudelijke ontwikkelingen en het functioneren van de medewerkers alsmede voor goede arbeidsomstandigheden.
- Vertalen van de artistieke wensen en eisen van ontwerpers en regisseurs in uit te voeren werk.
- Overlegt met de regisseur en ontwerper/ vormgever en productieleider en bereidt het uitvoerende werk voor.
- Bewaakt de kosten, in samenwerking met de productieleiding.
- Verzorgt het beheer , het onderhoud en de administratie van de voorraad.
- Verzorgt de inkoop van de benodigde materialen, apparatuur en hulpmiddelen.
- Verrichten van uitvoerende werkzaamheden
- Voert met name meer complexe werkzaamheden op het vakgebied uit.

GRIME MEDEWERKER:
Het maken, vermaken of samenstellen van (delen van) grime volgens richtlijnen van de ontwerpers en aanwijzingen van het hoofd van het atelier.
- Doet voorstellen en signaleert problemen inzake het atelierwerk voor een productie.
- Verwerkt materialen.
- Bedient en gebruikt machines, indien bevoegd.
- Beheert en repareert materialen.
- Verzorgt kapwerk op het atelier en voor en tijdens de opnames.

DECOR ONTWERPER:
Verrichten van artistieke werkzaamheden
- Ontwikkelt scènebeelden/ ontwerpen in nauwe samenwerking met de regisseur en overige ontwerpers.
- Maakt samen met de regisseur en/ of productieleider de planning waarbinnen onderdelen gerealiseerd worden.
- Overlegt met de productieleiding en technische afdeling over de technische realisatie van het ontwerp.
- Maakt, indien nodig, tekeningen, foto’s, maquettes ten einde ontwerpen te verduidelijken.
- Is op de hoogte van de eigenschappen van de gebruikte materialen en zet deze op verantwoorde wijze in.
- Bewaakt de kosten gegeven het beschikbare budget.
- Is actief betrokken bij het opstellen van de productie risico-inventarisatie en – evaluatie.
- Geeft leiding aan assistent-ontwerpers.

HOOFD DECOR:
Leiding geven.
- Is verantwoordelijk voor de productie, aansturing, het budgetbeheer en de bedrijfsvoering van het decor-atelier met meerdere medewerkers.
- Legt verantwoording af aan de directie door middel van rapportages en productieverslagen.
- Organiseert de werkzaamheden, is verantwoordelijk voor een goede formatie, organisatie en taakverdeling, het opstellen en realiseren van werkplannen, een goede vakinhoudelijke uitvoering (kwaliteit en kwantiteit) en het bewaken van de voortgang.
- Draagt zorg voor het welzijn, de vakinhoudelijke ontwikkelingen en het functioneren van de medewerkers alsmede voor goede arbeidsomstandigheden.
- Vertalen van de artistieke wensen en eisen van ontwerpers en regisseurs in uit te voeren werk.
- Overlegt met de regisseur en ontwerper/ vormgever en productieleider en bereidt het uitvoerende werk voor.
- Bewaakt de kosten, in samenwerking met de productieleiding.
- Verzorgt het beheer , het onderhoud en de administratie van de voorraad.
- Verzorgt de inkoop van de benodigde materialen, apparatuur en hulpmiddelen.
- Verrichten van uitvoerende werkzaamheden
- Voert met name meer complexe werkzaamheden op het vakgebied uit.

DECOR MEDEWERKER:
Het maken, vermaken of samenstellen van (delen van) decors volgens richtlijnen van de ontwerpers en aanwijzingen van het hoofd van het atelier.
- Doet voorstellen en signaleert problemen inzake het atelierwerk voor een productie.
- Verwerkt materialen.
- Bedient en gebruikt machines, indien bevoegd.
- Beheert en repareert materialen.

ALGEMEEN ONTWERPER/ VORMGEVER:
Verrichten van technische werkzaamheden
- Ontwikkelt scènebeelden/ ontwerpen in nauwe samenwerking met de regisseur en overige ontwerpers.
- Maakt samen met de regisseur en/ of productieleider de planning waarbinnen onderdelen gerealiseerd worden.
- Overlegt met de productieleiding en technische afdeling over de technische realisatie van het ontwerp.
- Maakt, indien nodig, tekeningen, foto’s, maquettes ten einde ontwerpen te verduidelijken.
- Is op de hoogte van de eigenschappen van de gebruikte materialen en zet deze op verantwoorde wijze in.
- Bewaakt de kosten gegeven het beschikbare budget.
- Is actief betrokken bij het opstellen van de productie risico-inventarisatie en – evaluatie.
- Geeft leiding aan assistent-ontwerpers.

LICHT ONTWERPER:
Verrichten van artistieke werkzaamheden
- Ontwikkelt scènebeelden/ ontwerpen in nauwe samenwerking met de regisseur en overige ontwerpers.
- Maakt samen met de regisseur en/ of productieleider de planning waarbinnen onderdelen gerealiseerd worden.
- Overlegt met de productieleiding en technische afdeling over de technische realisatie van het ontwerp.
- Maakt, indien nodig, tekeningen, foto’s, maquettes ten einde ontwerpen te verduidelijken.
- Is op de hoogte van de eigenschappen van de gebruikte materialen en zet deze op verantwoorde wijze in.
- Bewaakt de kosten gegeven het beschikbare budget.
- Is actief betrokken bij het opstellen van de productie risico-inventarisatie en – evaluatie.
- Geeft leiding aan assistent-ontwerpers.

GELUID ONTWERPER:
Verrichten van artistieke werkzaamheden
- Ontwikkelt scènebeelden/ ontwerpen in nauwe samenwerking met de regisseur en overige ontwerpers.
- Maakt samen met de regisseur en/ of productieleider de planning waarbinnen onderdelen gerealiseerd worden.
- Overlegt met de productieleiding en technische afdeling over de technische realisatie van het ontwerp.
- Maakt, indien nodig, tekeningen, foto’s, maquettes ten einde ontwerpen te verduidelijken.
- Is op de hoogte van de eigenschappen van de gebruikte materialen en zet deze op verantwoorde wijze in.
- Bewaakt de kosten gegeven het beschikbare budget.
- Is actief betrokken bij het opstellen van de productie risico-inventarisatie en – evaluatie.
- Geeft leiding aan assistent-ontwerpers.

PRODUCTIE MEDEWERKER:
Verrichten van uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van
de productie:
- Verricht uitvoerende productiewerkzaamheden, waaronder
de praktische ondersteund van de regisseur en de
organisatie.
- Bewaakt de uitvoering en planning van de werkzaamheden
en rapporteert hierover.
- Signaleert afwijkingen en stelt passende maatregelen voor.
Overlegt hierover met de productieleider.

 

We zijn tevens op zoek naar mensen die ons kunnen ondersteunen op de kostuumafdeling en die ons ook na Repelsteeltje willen blijven helpen met het bedenken en creëren van de kostuums voor onze voorstellingen.
Kun jij kostuums maken en/of heb je in ieder geval de basiskennis die nodig is hiervoor en vind je het leuk om binnen een gezellig, enthousiast team aan de slag te gaan en kun je ook zelfstandig werken, dan zoeken wij jou!

Bent u geïnteresseerd in één van de vacatures, dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen! Dit kan via het contactformulier op deze website, e-mail of telefonisch. Vermeld er wel duidelijk bij op welke vacature u reageert.

LET OP: Vooralsnog zijn al onze vacatures op vrijwillige basis.