Acteerlessen

Acteerlessen 1, 2, 3 en 4

Bij de acteerlessen van “Het Hof” werk je in groepen van maximaal 8 deelnemers aan je spelkwaliteiten. Door een vertrouwde en veilige sfeer binnen de groep kom je tot de mogelijkheid om verdieping in je eigen spel aan te brengen en te vertrouwen in je eigen spel. Je zult leren blokkades te herkennen en los te laten. Zo groei je dus ook als persoon en heb je er in het dagelijks leven ook profijt van!

Voor wie?

Er zijn “Acteerlessen” voor jongeren, 12 t/m 19 jaar, en voor volwassenen, vanaf 20 jaar. De mensen die deze cursus volgen hebben vaak al ervaring opgedaan in het amateurtoneel of op school. Ook wordt deze cursus gebruikt ter voorbereiding voor een theateropleiding.

Cursusperiode

Een cursusperiode bestaat uit 28 lesuren. Als je de cursus volgt die 14 weken duurt krijg je 2 uur per week les. Deze worden vaak in de avonduren gegeven. De cursus die 7 weken duurt hebben lessen van 4 uur en zijn vaak in de ochtend en in de middag. Bij voldoende aanmeldingen kan er een groep gestart worden op elk wenselijk moment op elk gewenste dag.

 

Privélessen 

Door een persoonlijke en professionele begeleiding je blokkades en drempels weghalen. Tegelijkertijd gestimuleerd en gemotiveerd worden om je creativiteit nog dieper aan te boren! Hierdoor zul je op persoonlijk en zakelijk niveau een verandering gaan merken. Dit is waar het in de privélessen om draait!

Voor wie?

Wat te verwachten?

Van “Het Hof” kan verwacht worden dat er op een professionele basis goede begeleiding is en wordt gegeven. Dat professionaliteit en persoonlijkheid hand in hand gaan.

Voor bedrijven en scholen geldt  een goede samenwerking en afstemming om zo uw wensen te vervullen. Het uitgangspunt zijn úw wensen!

Wat wordt verwacht?

Van de mensen die zich hebben aangemeld en daadwerkelijk actief zijn binnen “Het Hof“, wordt verwacht dat ze zich inzetten voor de theaterproductie, Musical Class of de toneellessen. Dat men afspraken nakomt en zich op tijd afmeldt, met een geldige reden. Uiteraard is men mede verantwoordelijk voor de sfeer binnen de groep.

Afronding van een jaar

Als een theaterproductie of de toneellessen zijn uitvoering(en) hebben gehad en afgesloten kunnen worden, volgt er een evaluatie waarbij iedereen een brief krijgt met daarin een verslag vanuit “Het Hof“. Hierna kan men beslissen om de groep te verlaten of om zich aan te melden voor de volgende theaterproductie of vervolgcursus. Als men er voor kiest om deel te nemen aan de volgende theaterproductie of vervolgcursus dan kan men het bijgevoegde aanmeldingsformulier invullen en inleveren of opsturen. Er wordt dan geïnventariseerd welke disciplines door wie worden ingevuld als het om een Theaterproductie gaat of er genoeg aanmeldingen zijn voor een vervolgcursus. Men krijgt hierover bericht.